logo
logo

ProjectDự án

HOMETRANG CHỦ PROJECTDỰ ÁN TEAMTHÀNH VIÊN CONTACTLIÊN HỆ

ProjectDự án

2023

Restaurant

Bambusstadt

Germany

Nhà hàng

Bambusstadt

Quốc gia Đức

2023

Restaurant

Saree

in District 2

Nhà hàng

Saree

Quận 2

2023

Apartment

The Show Duplex

in District 2

Căn hộ

The Show Duplex

Quận 2

2022

Residential

The Basalt

in District Binh Thanh

Nhà ở

The Basalt

Quận Bình Thạnh

2021

Residential

The Falls

in District 11

Nhà ở

The Falls

Quận 11

2020

Residential

Haushaus

in Dong Nai

Nhà ở

Haushaus

Đồng Nai

2020

Residential

La Neo

in Hausneo Apartment

District 9

Nhà ở

La Neo

Chung cư

Quận 9

2017

Residential

The Home-Mark

in Landmark 81

Nhà ở

The Home-Mark

Landmark 81

2017

Residential

The Art

in District 9

Nhà ở

The Art

Quận 9

2017

Residential

The Geomatric

in Khanh Hoa

Nhà ở

The Geomatric

Khánh Hòa