logo
logo

ProjectDự án

HOMETRANG CHỦ PROJECTDỰ ÁN TEAMTHÀNH VIÊN CONTACTLIÊN HỆ
  • Concept
  • Drawing
  • Construction Diary
  • Thiết kế ý tưởng
  • Triển khai hồ sơ bản vẽ
  • Giám sát công trường

La Neo

Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất

Địa điểm: Chung cư Hausneo, quận 9, TP HCM, Việt Nam

Diện tích: 65 m2

Khách hàng: Kỳ Long- Hồng Ngọc

Nhóm thiết kế: Lưu Quốc Thịnh, Nguyễn Hồng Ngọc

Năm: 2019-2019

Hình ảnh: Kỳ Long

Trong một không gian nhỏ bé, một tổ ấm mới của đôi vợ chồng trẻ, việc đi tìm những giá trị sống mới như bắt đầu cho một gia đình mới là điều tối cần thiết. Song rào cản kinh tế là điều mà bất kỳ cặp đôi vợ chồng trẻ nào cũng phải đối mặt. ...

Nắm bắt tâm lý đó La Neo ra đời. Thiết kế tinh giản đi rất nhiều để giúp không gian gọn gang hơn nhưng vẫn tiết kiệm được khá nhiều chi phí. Đổi lại từng chi tiết bố trí trong căn hộ được chăm chút tỉ mỉ. Tìm tòi và đưa ra những giải pháp mới lạ nhằm làm không gian thú vị hơn.

Khi một gia đình mới chào đời, một lối sống mới được hình thành, một tương lai mới được vẽ ra. Không gian mới sẽ góp phần tạo lập nên một tương lai tràn đầy hạnh phúc. Như tên của chung cư- Hausneo, một ngôi nhà cách tân. Căn hộ cũng phát triển thiết kế theo đúng tinh thần đó- La Neo.

Scope of work: Interior design, Interior construction.

Location: Hausneo Apartment, District 9, HCMC, VN

Area: 65 sqm

Clients: Ky Long- Hong Ngoc

Design team: Thinh Luu, Ruby Nguyen

Constructor: Akitephile

Year: 2019-2019

Photo: Ky Long

In a small space, a new home of a young couple, it is essential to find new life values such as starting a new family. But economic barriers are something that any young couple must face. ...

Capturing that mentality, La Neo was introduced. The minimalist design greatly helps to make the space more compact and saves a lot of money. In otherwise, every detail of the layout in the apartment is meticulously take care of. Discover and come up with new solutions to make the space more interesting.

When a new family is born, a new life is formed, a new future is drawn. The new space will contribute to creating a happy future. As the name of the apartment - Hausneo, an innovative house. The apartment also developed the design in the same spirit - La Neo.

Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất

Địa điểm: Chung cư Hausneo, quận 9, TP HCM, Việt Nam

Diện tích: 65 m2

Khách hàng: Kỳ Long- Hồng Ngọc

Nhóm thiết kế: Lưu Quốc Thịnh, Nguyễn Hồng Ngọc

Năm: 2019-2019

Hình ảnh: Kỳ Long

Scope of work: Interior design, Interior construction.

Location: Hausneo Apartment, District 9, HCMC, VN Project

Area: 65 sqm

Clients: Ky Long- Hong Ngoc

Design team: Thinh Luu, Ruby Nguyen

Constructor: Akitephile

Year: 2019-2019

Photo: Ky Long

Trong một không gian nhỏ bé, một tổ ấm mới của đôi vợ chồng trẻ, việc đi tìm những giá trị sống mới như bắt đầu cho một gia đình mới là điều tối cần thiết. Song rào cản kinh tế là điều mà bất kỳ cặp đôi vợ chồng trẻ nào cũng phải đối mặt.

Nắm bắt tâm lý đó La Neo ra đời. Thiết kế tinh giản đi rất nhiều để giúp không gian gọn gang hơn nhưng vẫn tiết kiệm được khá nhiều chi phí. Đổi lại từng chi tiết bố trí trong căn hộ được chăm chút tỉ mỉ. Tìm tòi và đưa ra những giải pháp mới lạ nhằm làm không gian thú vị hơn.

Khi một gia đình mới chào đời, một lối sống mới được hình thành, một tương lai mới được vẽ ra. Không gian mới sẽ góp phần tạo lập nên một tương lai tràn đầy hạnh phúc. Như tên của chung cư- Hausneo, một ngôi nhà cách tân. Căn hộ cũng phát triển thiết kế theo đúng tinh thần đó- La Neo.
In a small space, a new home of a young couple, it is essential to find new life values such as starting a new family. But economic barriers are something that any young couple must face.

Capturing that mentality, La Neo was introduced. The minimalist design greatly helps to make the space more compact and saves a lot of money. In otherwise, every detail of the layout in the apartment is meticulously take care of. Discover and come up with new solutions to make the space more interesting.

When a new family is born, a new life is formed, a new future is drawn. The new space will contribute to creating a happy future. As the name of the apartment - Hausneo, an innovative house. The apartment also developed the design in the same spirit - La Neo.
la neo