logo
logo

TeamThành viên

HOMETRANG CHỦ PROJECTDỰ ÁN TEAMTHÀNH VIÊN CONTACTLIÊN HỆ

TeamThành viên

founderSáng lập

01

Kiến trúc sư

LƯU QUỐC THỊNH

+84 98 409 4209

Creative Architect

LƯU QUỐC THỊNH

+84 98 409 4209

 • Kiến trúc sư sáng tạo cho Kume Design Asia
 • 2,5 năm công tác ở Nhật
 • 8 năm kinh nghiệm trong tập đoàn Kume Sekkei - Nhật Bản
 • Creative Architect at Kume Design Asia
 • 2.5 years experience working in Japan
 • 8 years working in Kume Sekkei Group

02

Kiến trúc sư thiết kế nội thất & Điều phối

NGUYỄN HỒNG NGỌC

+84 972 040 448

Architect Interior Designer & Cordination

NGUYỄN HỒNG NGỌC

+84 972 040 448

 • Kiến trúc sư nội thất cấp cao tại công ty MH architect
 • 1 năm công tác ở Nhật
 • 5 năm làm việc cho tập đoàn Kume Sekkei - Nhật Bản
 • Senior Architect Interior Design at MH arch
 • 1 year experience working in Japan
 • 5 years working in Kume Sekkei Group

03

Kỹ sư kết cấu & Quản lý dự án

NGUYỄN TRUNG HUY

+84 97 943 0955

Structure Engineer & Project Management

NGUYỄN TRUNG HUY

+84 97 943 0955

 • Quản lý dự án tại tập đoàn BCG Land
 • 7 năm kinh nghiệm làm cho công ty Thornton Tomasetti - Mỹ - nhóm trưởng phụ trách kết cấu các công trình cao tầng
 • Project manager at BCG Land group
 • 7 years experience working in Thornton Tomasetti - leader structure engineer for highrise building