logo
logo

ProjectDự án

HOMETRANG CHỦ PROJECTDỰ ÁN TEAMTHÀNH VIÊN CONTACTLIÊN HỆ
  • Concept
  • Drawing
  • Construction Diary
  • Thiết kế ý tưởng
  • Triển khai hồ sơ bản vẽ
  • Giám sát công trường

The Art

Hạng mục: Thiết kế nội thất

Địa điểm: Quận 9, TP HCM, Việt Nam

Diện tích: 15 m2

Khách hàng: Trân- Duy

Nhóm thiết kế: Nguyễn Hồng Ngọc, Trần Quốc Tân

Năm: 2017-2017

Vốn dĩ đứng đầu trong 7 bộ môn nghệ thuật, kiến trúc và trang trí mang trong mình 50% mã gen của cảm xúc. Đối với Akitephile, mỗi công trình là một tác phẩm nghệ thuật, nơi đó cảm xúc của người kiến trúc sư và gia chủ sẽ có cùng đích đến. ...

The Art được thiết kế với phong cách công nghiệp thô mộc. Không quá nặng nề hay mang tính tuyên ngôn mà nhẹ nhàng, dễ hiểu, dễ cảm, the Art phù hợp với xu hướng thịnh hành trong giai đoạn thiết kế này ra đời.

Thiết kế này phù hợp với gu thẩm mỹ của thế hệ trẻ đương thời mà đại diện là Gen Y và Gen X. Ở đó chủ nhà có thể viết nên câu chuyện của mình một cách nhẹ nhàng nhưng với một tông trầm hiện đại.

Scope of work: Interior design

Location: District 9, HoChiMinh city, Vietnam

Project Area: 15 sqm

Client: Tran- Duy

Design team: Ruby Nguyen, Tran Tan

Year: 2017-2017

Originally ranked first in the 7 arts, architecture and decoration subjects bring 50% of the genetic code of emotions. For Akitephile, each building is a work of art, where the emotions of the architect and the owner will have the same destination. ...

The Art is designed with rustic industrial style. Not too heavy or manifest, but light, easy to understand, easy to feel, the Art fits the prevailing trend in this design period.

This design matches the aesthetic taste of the contemporary young generation, represented by Gen Y and Gen X. There the homeowner can write their story gently but with a modern bass tone.

Hạng mục: Thiết kế nội thất

Địa điểm: Quận 9, TP HCM, Việt Nam

Diện tích: 15 m2

Khách hàng: Trân- Duy

Nhóm thiết kế: Nguyễn Hồng Ngọc, Trần Quốc Tân

Năm: 2017-2017

Scope of work: Interior design

Location: District 9, HoChiMinh city, Vietnam

Project Area: 15 sqm

Client: Tran- Duy

Design team: Ruby Nguyen, Tran Tan

Year: 2017-2017

Vốn dĩ đứng đầu trong 7 bộ môn nghệ thuật, kiến trúc và trang trí mang trong mình 50% mã gen của cảm xúc. Đối với Akitephile, mỗi công trình là một tác phẩm nghệ thuật, nơi đó cảm xúc của người kiến trúc sư và gia chủ sẽ có cùng đích đến.

The Art được thiết kế với phong cách công nghiệp thô mộc. Không quá nặng nề hay mang tính tuyên ngôn mà nhẹ nhàng, dễ hiểu, dễ cảm, the Art phù hợp với xu hướng thịnh hành trong giai đoạn thiết kế này ra đời.

Thiết kế này phù hợp với gu thẩm mỹ của thế hệ trẻ đương thời mà đại diện là Gen Y và Gen X. Ở đó chủ nhà có thể viết nên câu chuyện của mình một cách nhẹ nhàng nhưng với một tông trầm hiện đại.
Originally ranked first in the 7 arts, architecture and decoration subjects bring 50% of the genetic code of emotions. For Akitephile, each building is a work of art, where the emotions of the architect and the owner will have the same destination.

The Art is designed with rustic industrial style. Not too heavy or manifest, but light, easy to understand, easy to feel, the Art fits the prevailing trend in this design period.

This design matches the aesthetic taste of the contemporary young generation, represented by Gen Y and Gen X. There the homeowner can write their story gently but with a modern bass tone.
The art