logo
logo

The GeomatricThe Geomatric

HOMETRANG CHỦ PROJECTDỰ ÁN TEAMTHÀNH VIÊN CONTACTLIÊN HỆ
  • Concept
  • Drawing
  • Construction Diary
  • Thiết kế ý tưởng
  • Triển khai hồ sơ bản vẽ
  • Giám sát công trường

The Geomatric

Hạng mục: Thiết kế kiến trúc

Địa điểm: Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Diện tích: 60 m2

Khách hàng: TT-House

Nhóm thiết kế: Nguyễn Hồng Ngọc, Sơn Trần

Năm: 2017-2017

Trong kiến trúc, hình khối kỷ hà đại diện cho sự mạnh mẽ, trẻ trung, năng động.

Bằng cách sử dụng nhưng hình khối kỷ hà, cắt xẻ trong thiết kế kiến trúc, The Geomatric khai thác một khía cạnh thường ít người nghĩ tới ở thành phố biển Nha Trang. ... Nơi mà mỗi khi nhắc đến, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến những hang dừa đong đưa, với khí hậu thiên nhiên ưu đãi, một cảm giác nghỉ dưỡng du lịch tràn về. The Geomatric tìn đến sự năng động của một thành phố biển, sự mạnh mẽ của những con sóng xô bờ và sự trẻ trung của một vùng đất đang có tiềm năng du lịch cao nhất nhì trong khu vực.

Scope of work: Architecture design

Location: Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam

Project Area: 60 sqm

Client: TT- House

Design team: Ruby Nguyen, Son Tran

Year: 2017-2017

In architecture, the geometric shape represents strength, youth and dynamism.

By using geometric, cutting-edge shapes in architectural design, The Geomatric exploits an invisible element in the coastal city of Nha Trang. Where every time it is mentioned, everyone will immediately think of the waving coconut trees, with a favorable natural climate, a feeling of tourist resort overflowing. ... The Geomatric focus on the dynamism of a coastal city, the strength of the sea waves and the youthfulness of a land with the highest tourism potential in the region.

Hạng mục: Thiết kế kiến trúc

Địa điểm: Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Diện tích: 60 m2

Khách hàng: TT-House

Nhóm thiết kế: Nguyễn Hồng Ngọc, Sơn Trần

Năm: 2017-2017

Scope of work: Architecture design

Location: Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam

Project Area: 60 sqm

Client: TT- House

Design team: Ruby Nguyen, Son Tran

Year: 2017-2017

Trong kiến trúc, hình khối kỷ hà đại diện cho sự mạnh mẽ, trẻ trung, năng động.

Bằng cách sử dụng nhưng hình khối kỷ hà, cắt xẻ trong thiết kế kiến trúc, The Geomatric khai thác một khía cạnh thường ít người nghĩ tới ở thành phố biển Nha Trang.

Nơi mà mỗi khi nhắc đến, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến những hang dừa đong đưa, với khí hậu thiên nhiên ưu đãi, một cảm giác nghỉ dưỡng du lịch tràn về. The Geomatric tìn đến sự năng động của một thành phố biển, sự mạnh mẽ của những con sóng xô bờ và sự trẻ trung của một vùng đất đang có tiềm năng du lịch cao nhất nhì trong khu vực.
In architecture, the geometric shape represents strength, youth and dynamism.

By using geometric, cutting-edge shapes in architectural design, The Geomatric exploits an invisible element in the coastal city of Nha Trang. Where every time it is mentioned, everyone will immediately think of the waving coconut trees, with a favorable natural climate, a feeling of tourist resort overflowing.

The Geomatric focus on the dynamism of a coastal city, the strength of the sea waves and the youthfulness of a land with the highest tourism potential in the region.